SEIWA PATENT & LAW

Departments

Legal Department

Kenji YAMAGUCHI Yasushige HAGIO Kotaro ISHIGAMI Naohisa SEKIGUCHI
Takahiro ITO Shingo SATO

Go to Top

Trademark Department

Atsushi AOKI Nami TOGAWA Hisashi TAJIMA Keisuke OHASHI
Yoshiki TOHYAMA Miwako TAKIMURA Shuya SAITO

Go to Top

Design Department

Junichi TSURUTA Minako MIZUNO Noriko KAWASAKI

Go to Top

Metallurgy Department

Atsushi AOKI Norio FUKUCHI Hiroshi KAMEMATSU Tomoyuki NAKAMURA
Manabu SAITO Hisato KATO Akio HONDA

Go to Top

Mechanical Department

Shinji MITSUHASHI Yuichi MORIMOTO Shigeki HIROSE Tsuneyoshi MITSUHASHI
Kimikazu ITO Taiju SONE Kentaro ITO Yuki TOSHINE
Ryohei UEKI Shinji HIRAKATA Keiji AKAGI Takahiro OYAMA
Kazuma YOSHII Takuya KURIYAMA

Go to Top

Electronic Department

Junichi TSURUTA Chihiro MINAMIYAMA Tsutomu KAWANO Akira KAWAI
Masami ENOHARA Koichi ITSUBO Tetsuo MIYAMOTO Kenichi NAKAMURA
Hajimu MORI Tsutomu ENDO Ryouichi HAGIWARA Tsuyoshi MIURA
Genichi NAKAZAWA Yuichi SAKAI Minoru TAKEMOTO Shino HIMURO
Koji INOUE Naoki AGATA

Go to Top

Life Science Department

Tetsuji KOGA Yoichi WATANABE Tsumoru FUKUMOTO Ryotaro TAKEI
Masaru NAKAJIMA Kazumi NAKAMURA Tatsunori IKEDA Takahide SASAKI
Hidenao TSUDA Hiroaki OSHIMA Sachiko OKABE Sachiko OKABE
Michiko UEHARA Junji SHIBATA Kumi KITAMURA

Go to Top

Chemical Department

Hisanori EBISUDA Tetsuji KOGA Takashi ISHIDA Satoru DENO
Kazuhiro NAKAMURA Yoshihiro KOBAYASHI Atsushi EBITANI Kenichi KATO
Nobuo SEKINE Hiroyuki ONODA Masatoshi TAKAHASHI Kenji KIMURA
Yasuo DOGAKI Naoki KOBAYASHI Miyako SAITO Shunsuke MIMA
Masaharu KONOUE Atsuhiro MATSUDA Kazuya SHIOKAWA Naohisa AKASHI
Yoshiki OKUNO Yoshitaka KURATA Ryo YUZAWA Kenji FUJIMOTO
Daisuke YOSHIZAKO Hideo KATSUMATA Shujiro AOKI Miki UENO
Hajime KAWAHARA Satomi HIASA Naoki TANAKA Koji WATANABE
Kimio OHTANI Asami ISOYAMA

Go to Top

Business Operation Department

Shinji MITSUHASHI

Go to Top

IP Information Section

Manabu HIRATA

Go to Top

Information

  • TEL:+81(0)3-5470-1900
  • FAX:+81(0)3-5470-1911

Access

Toranomon37 Mori Bldg. 10F,
3-5-1 Toranomon, Minato-ku,
Tokyo 105-8423, JAPAN

View more